Banner nominaties

 

De banner is bedoeld om vondsten beter voor het voetlicht te brengen.

 

De spelregels voor de banner:

- De vondst mag een detectorvondst of een oogvondst zijn.
- Afbeeldingen mogen niet doorgelinkt zijn, maar geupload door DC (anders kunnen plaatjes verdwijnen).
- Posts met zowel foto's en een goede omschrijving hebben de meeste kans om geplaatst te worden.
- De leden kunnen door nominaties de vondsten voordragen via de nominatieknop die boven elke posting staat of via een pb naar een van de admins.
- De beheerders beslissen over het al dan niet plaatsen van een vondst in de banner.